Komunikat:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Krzysztof Ogrodnik Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowia i życia interesantów, pracowników kancelarii oraz ich rodzin uprzejmie informuje o częściowym ograniczeniu pracy Kancelarii w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w okresie od 13 marca 2020 r. do odwołania.

Kancelaria podejmuje następujące środki bezpieczeństwa:
  1. Pisma kierowane do Kancelarii przyjmowane będą jedynie drogą korespondencyjną bez doręczeń bezpośrednich.
  2. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii.
  3. Przyjęcia interesantów zostają ograniczone jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki i po uprzedniej informacji (mailowej, korespondencyjnej, bądź telefonicznej) o planowanej wizycie.
Kancelaria pozostaje w pełni dyspozycyjna jak dotychczas w zakresie korespondencyjnym, mailowym oraz telefonicznym.

UWAGA!!!!

LICYTACJE WYZNACZONE NA DZIEŃ 24 ORAZ 25 MARCA 2020r. NIE ODBĘDĄ SIĘ.
 

KANCELARIA
Adres kancelarii:
 
  ul. Kazimierza Wielkiego 108/4  
  30-074 Kraków  
  tel./fax: 12 429 50 18  
  e-mail: krakow.ogrodnik@komornik.pl  
Godziny otwarcia kancelarii: 
Poniedziałek:
 
8:30 - 16:00
Wtorek: 
 
8:30 - 17:00
Środa:
 
8:30 - 16:00
Czwartek: 
 
8:30 - 16:00
Piątek: 
 
8:30 - 15:00
Przyjęcia stron:
Wtorek:
 
9:00 - 12:00 oraz 14:00 - 17:00

Informacje telefoniczne nienaruszające ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych udzielane są w godzinach przyjęć stron oraz w poniedziałek, środę i czwartek od 14:00 do 16:00.

Wpłat należy dokonywac na konto: PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie
79 1020 2892 0000 5102 0440 2202
ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska (firmy) wpłacającego oraz numeru sprawy.

 

  Klauzula informacyjna kancelarii
 

 

 

UWAGA: Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

KANCELARIA || REWIR || LICYTACJE || FORMULARZE || LINKI

© KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
DLA KRAKOWA-KROWODRZY W KRAKOWIE
KRZYSZTOF OGRODNIKE
KANCELARIA KOMORNICZA NR. XVI W KRAKOWIE